Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

Gizlilik Politikası

Son güncellenme:  12/01/2024

Güvenliğiniz için önemli. Bu nedenle bizimle paylaştığınız kişisel verilerin gizliliğiyle korunmaktadır.

Biz, DEMİR MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET, veri sorumlusu olarak, bu Gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen veriler kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilere ilişkin haklarınızın neler ürettiğini sizi aydınlatmayı hedefliyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimlik, (isim, soy adı, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi) özlük, sosyal medya, finans almayız ile görsel ve işitsel kayıtlarınızı kendinizca, çerezler (çerezler) vb. teknolojiler verilir, otomatik veya otomatik olmayan ödeme ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilir, kaydedilir, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesi ve meşru menfaatlerin işlenmesine dayanılarak işlenir .

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniziz; Hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca sınıflandırılabilmesi, ürün ve hizmetleri, ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirebilmek ve bu gelişmelerden haberdar olmanızı sağlar, ayrıca size daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturulabilmesi ve kanundan doğan korunanların (kişisel kayıtlı talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi, sözleşme ve hizmet edilebilmesi, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgileriniziz; Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet hizmetleri ve/veya bölünmeler, sözleşme ilişkileri dahilinde, iş birliği içinde, yurt içi ve yurt dışında 3. kişiler ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari idari birimlerin bölümleri ile aktarılabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 saklanan herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerin kesilmesine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesini,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların bilgilerini istememe,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmemesini isteme,

(e) ve (f) bentleri yapılan işlemler, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesinin istememesi,

İşlenen kayıtlı münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesini sağlayarak kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasının itiraz etmesi,

Kişisel verilerin kaydedilmesi kanuna aykırı olarak çalıştırılması, zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@bitkibaharatdunyasi.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sürdürülebilirlik açısından hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel bakımın, iş gizliliği ve kişisel bilgilerin saklanması politikasının saklanmasını, kabul edip etmemeyi tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul ettiğiniz takdirde tarafımızdan varsayılacak olup, daha detaylı bilgi için benim info@bitkibaharatdunyasi.com e-posta adresi üzerinden başvurudan geçmenizi rica ederiz.

KULLANIM KOŞULLARI 

Son güncellenme: 12/01/2024

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen https://www.bitkibaharatdunyasi.com/ web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım sözleşmesini iyice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile sağlanan şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir bilgiyi kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizi, tarafımızca varsayılacağını lütfen unutmayınız.

https://www.bitkibaharatdunyasi.com/ web sitesi DEMİR MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET Dünyası – Feyzullah Karabulut tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla şahsi girer. Değişiklik yapma hakkı, tek veriler olarak SİTE’ye ait ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklik, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel bilgilerin bakımının esaslarını düzenlemek üzere mevcuttur. SİTE’yi kullanırsanız, bu verilerin gizliliğinin gizlilik politikasına uygun olarak gösterilmesini kabul edilemez.

Hizmet Kapsamı

DEMİR MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET Dünyası – Feyzullah Karabulut olarak, sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve kapsadığını, çerçevelerin belirlenmesinde tamamen serbest olup; Hizmetlere ilişkin değişiklikler, SİTE’de yayınlanmakla bilgilere girilecektir sayılacaktır.

Telif Hakları

SİTE’de yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra “içerik” olarak anılacaktır) DEMİR MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET Dünyası – Feyzullah Karabulut olup, tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

Kullanıcıların tamamı, SİTE’yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

SİTE’de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

SİTE’de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

SİTE’yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

SİTE’de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. SİTE’ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTE’nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır; İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çerez Politikası

Son güncellenme: 12/01/2024

Biz, DEMİR MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web merkezlerinde hangi çerezleri, hangi amaçlanan parayı ve çerezlerinizi nasıl değiştireceğinizi kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler saklandı, ne tür kişisel bilgilerin verildiği, hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına yönelik küçük dosyalardır. Çerezlerin kullandığı kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması nedeniyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitelerinin en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel olarak sürdürülebilmesini sağlayarak web kısmına kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, yönetimin web bölgesinde kullanımların toplanması ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web dağıtımının başlatılmasına olanak sağlayan çerezlerdir.

3. Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitelerine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkarak, ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlar ve bu sayede web sitelerinin girdiği dil, bölge vb. Kişiselleştirilmiş bir hizmetin sunulmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4.Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü partilere ait çerezlerdir ve web sitelerindeki kayıtların izlenmesi için kullanılırlar. Bu çerezlerin yönetimi, yönetimine yönelik ilgilerini çekecek reklamların sıralamasında yardımcı olması ve sorumluluk sahibi üçüncü müsabakalara aittir.

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy adı, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) tarafımızca yönetilen, çerezler (çerezler) saklanır, otomatik veya otomatik olmayan devre dışı kalma ve bazen de analitik hizmetleri, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilir, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme kapsamında korunabilir, meşru menfaatlerin işlenmesi şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Web koşullarında, şüpheli olayların kalıcılığı boyunca güvenliğin sürdürülmesi, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın saklanması, daha sonra sunulan ve sunulanların geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler patlama. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile buluşması amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü rakiplerle bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetiliyor?

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin devam edeceği söz konusudur, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle info@demirmak.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Rate this page